top of page

INWESTYCJE WALCZUK, BYLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

SĄD REJONOWY GDAŃSK  - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Numer KRS: 0000964878
REGON: 521672153, NIP: 5882479437
Siedziba - POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat WEJHEROWSKI, gmina WEJHEROWO, miejsc. WEJHEROWO 
Adres - ul. PLAC OFIAR PIAŚNICY, nr 39B, lok. 9, miejsc. WEJHEROWO, kod 84-200, poczta WEJHEROWO, kraj POLSKA

Wysokość kapitału zakładowego - 50 000,00 ZŁ
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego - 50 000,00 ZŁ

Ogłoszenia:


 

bottom of page